Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon

TheZinfidel.com - Kunci jawaban dari pertanyaan Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon. Mari kita diskusi soal tersebut dengan tepat. Sebelumnya, pahami terlebih dahulu apa maksut dari soal Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon tersebut. Simak pembahasan berikut ini. Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon

Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon

 

Jawaban

Jelaskeun naon anu dimaksud palaku dina hiji carpon, palaku nyaeta pemeran/tokoh dina Carita Atawa drama, palaku aya 2 karakter nyaeta karakter protagonis jeung antagonis.

 

Pembahasan

Carpon (Carita Pondok) nyaeta karangan rekaan (fiksi) anu carita na pondok sarta ngan ukur nyaritaken hiji kajadian atawa peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu sifat na realistis (Kisah nyata).

Unsur Instrinsik Carpon

  1. Tema
  2. Palaku/Tokoh
  3. Latar
  4. Alur
  5. Amanat

Unsur Ekstrinsik Carpon

Nilai-nilai dina Carpon mangrupakeun Latar Belakang kahirupan Pangarang.

Jadi, Jelaskeun naon anu dimaksud palaku dina hiji carpon, palaku nyaeta pemeran/tokoh dina Carita Atawa drama, palaku aya 2 karakter nyaeta karakter protagonis jeung antagonis.

Demikian jawaban dari latihan soal Jelaskeun Naon Anu Dimaksud Palaku Dina Hiji Carpon. Semoga bisa membantu kamu. Buat kamu yang merasa perlu les privat SBMPTN secara online dapat menggunakan aplikasi Ruangguru.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *