Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti

TheZinfidel.com - Kunci jawaban dari soal Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti. Mari kita bahas pertanyaan tersebut dengan benar. Sebelumnya, pahami terlebih dahulu apa maksut dari pertanyaan Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti tersebut. Perhatikan penjelasan berikut ini. Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti

Ungkara “Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung” Ngandung Harti

 

Jawaban

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

 

Pembahasan

Sumur Bandung rahayuning Dayeuh Bandung mangrupakeun sempalan tina carita babad nu hartina Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

Carita babad nyaéta dongéng anu ngandung unsur-unsur sajarah. Ari Iskandar wassid dina bukuna Kamus Istilah Sastra nerangkeun yén carita babad téh nyaéta carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian-kajadian anu parenting di jaman baheula nu aya di salah sahiji daérah, biasana ti mimiti muka atawa ngabedah éta wewengkon.

Dina kamus éta ogé ditétélakeun yén nu karep nyusun carita babad téh bangun rék nulis sajarah. Malah sawaréh mah judulna ogé aya nu tandes maké kecap “Sajarah”. Tapi teu sakabeh carita babad diaku jadi sajarah, lantaran di jérona sok ka asupkeun hal-hal anu pamohalan atawa rékaan.

Ciri-Ciri Carita Babad

  1. Ngadung unsur pamohalan
  2. Eusina nyaritakeun asal-usul hiji patempatan atawa lalampahan para Wali, Jalma nu kasohor, nu Legendaris, jeung sajabana.
  3. Pangarangna teu kapaluhur
  4. Sumebarna tatalépa.

Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

Demikian jawaban dari latihan soal Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti. Semoga dapat membantu kamu. Bagi kamu yang merasa memerlukan les private SBMPTN secara online bisa menggunakan aplikasi Ruangguru.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *